LAMA

n Tibetdə və ya Monqolustanda buddist keşiş

LAKESIDE
LAMASERY

Digər lüğətlərdə