LEGİÓN

[ lat. ]
1. tar. Qədim Romada: iri qoşun hissəsi.
2. Bəzi ölkələrdə xüsusi qoşun hissələrinin adı.
LAZIMSIZLIQ
LEGİONÇU

Digər lüğətlərdə