MİKAYIL

Qədim yəhudi dinində “Allah qədər sevilən” (Allaha yaxın) anlamını əks etdirib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİXİ YAZI
MİKROBLOQ

Значение слова в других словарях