MİLLƏT

insanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixi ümumiliyi əsasında əmələ gəlmiş sabit birliyi.
MİQYAS
MİMAR

Digər lüğətlərdə