MİLLƏT

ə. 1) əhali, xalq; 2) təriqət, məzhəb; 3) dini icma; cəmiyyət.

MİLH
MİLLƏTPƏRƏST

Digər lüğətlərdə