NANNY

n 1. dayə, mürəbbiyə; 2. uş. dili nənəcik, nənəciyim

NAMESAKE
NANNY-GOAT