NAPKIN

n 1. salfet, xörək dəsmalı, əlsilən; 2. qundaq, bələk, əski; 3. balaca məhrəba / dəsmal

NAPE
NAPKIN-RING