OKSİD

is. [ yun. ] Kimyəvi elementlərin oksigenlə birləşməsi.
OKEANOQRÁFİYA
OKSİGÉN

Digər lüğətlərdə