PAK₂

is. [ ing. pack] Qütb dənizlərində yaranan çox iri çoxillik üzən buz. Pakın qalınlığı 3-5 metr olur.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PAK pak bax 1. təmiz 1; 2. müqəddəs 2
  • PAK xalis — əsl — sırf
  • PAK təmiz — saf
PAK₁
PÁKER

Digər lüğətlərdə