PARÇA

is. Toxunma mallar: çit, bez, mahud və s.; arşınmalı.
Ağır sandıq seçmə parçalarla dolu idi. Mir Cəlal.
Göyçək parçanı alıb, o üz-bu üzünə baxdı. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PARÇA 1. PARÇA [Hamı:] Ah, nə gözəl parçadır; Gülləri də qonçadır (Ü.Hacıbəyov); ARŞINMALI (köhn.) Əsgər: İndi görəsən qız bilsə ki, mən doğrudan da arşınma
  • PARÇA hissə — tikə
  • PARÇA material

Omonimlər

  • PARÇA PARÇA I is. [ fars. ] Material. Donun darlığı parçanın qıtlığındandır (Ata. sözü). PARÇA II is. Hissə, tikə

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • PARÇA PARÇA – BÜTÖV Qranit parçası, kütləsindən ayrılsa da, qranitdir. O, bütövdən qəlbidir (R.Rza)

Etimologiya

  • PARÇA Para, paralamaq, parçalamaq sözləri ilə kökdaşdır. Para (əsli: parə) isə fars mənşəlidir. Bizdə onun yerinə, yarmaq, cırmaq sözləri işlədilib
PARÇA
PARÇA-PARÇA

Digər lüğətlərdə