PODPOLKÓVNİK

[ rus. ] Mayor rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və habelə belə rütbəsi olan şəxs.
Mahmud içəri girəndə podpolkovnik bir xəritənin qarşısında durmuş, düşünürdü. Ə.Əbülhəsən.

PODNOS
PODPOLKOVNİKLİK

Digər lüğətlərdə