PRÁPORŞİK

[ rus. ] Ordu və donanmada ən kiçik zabit rütbəsi; habelə belə rütbəsi olan hərbi xidmətçi.
PRAQMATİ́ZM
PRAVOSLAV

Digər lüğətlərdə