QÖVMİYYƏT

is. [ ər. ] Bir qövmə, bir xalqa mənsub olma.
Çünki buna onların qövmiyyəti də icazə verir. M.S.Ordubadi.

QÖVMİ
QÖVR

Digər lüğətlərdə