QIDIQLANMAQ


1.Qıdıqlamaq”dan məch.
2. qayıd. Bir yerinə toxunulduqda qıdığı gəlib qeyri-ixtiyari gülmək.
QIDIQLANMA
QIDIQLAŞMA

Digər lüğətlərdə