QIJILDAMAQ

f. Qıjıltı səsi çıxarmaq, qıjqıj etmək. Çay yaman qıjıldayır. Tapançanın gülləsi qıjıldayıb keçdi.
– Ox qıjıldadı və … Buğacın iki kürəyinin arasına sancıldı. M.Rzaquluzadə.

QIJILDAMA
QIJILIQ

Digər lüğətlərdə