QƏLBİ SIXILMAQ

darıxmaq; ~ ürəyi sıxılmaq (qısılmaq).

QƏLBİ QIRILMAQ (SINMAQ)
QƏLBİ YANMAQ