QƏLBİNƏ ŞEYTAN GİRMƏK

pis niyyətə düşmək, bəd şeylər düşünmək.

QƏLBİNƏ OD SALMAQ
QƏLBİNƏ YATMAQ