QƏLBİNƏ OD SALMAQ

sevgi, məhəbbət qığılcımlarını alovlandırmaq, aşiq etmək.

QƏLBİNƏ HAKİM OLMAQ (KƏSİLMƏK)
QƏLBİNƏ ŞEYTAN GİRMƏK