QƏLBİNƏ YOL TAPMAQ

təsir etmək, məhəbbətini, sevgisini qazanmaq; ~ razı salmaq, qəlbini ələ almaq, ürəyini ələ almaq.

QƏLBİNƏ YATMAQ
QƏLBİNİ AÇMAQ