QABAĞINA SÜMÜK ATMAQ

susdurmaq və ya özünə tabe etmək üçün əhəmiyyətsiz, kiçik bir şeylə başını aldatmaq.

QABAĞINA QOZ QOYMAQ
QABAĞINA YÜYÜRMƏK