QABAQ-QARŞI

zərf Qabaq-qabağa, qarşıqarşıya, üz-üzə.
Sadıq xanla Məmməd bəyin gözlərinə yuxu getmirdi: qabaq-qarşı oturub sabahın dərdinə qalmışdılar. Çəmənzəminli.
Güllü … qoluçirməkli olduğu halda, oğlu ilə qabaq-qarşı durub danışırdı. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QABAQ-QARŞI qabaq-qarşı bax qabaq-qabağa
  • QABAQ-QARŞI qarşı-qarşıya — üz-üzə
QABAQ-QABAĞA
QABAQ-QƏNŞƏR

Digər lüğətlərdə