QİRAƏTÇİ

is. Qiraətlə, mütaliə ilə məşğul olan adam; oxucu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİRAƏTÇİ qiraətçi bax oxucu
  • QİRAƏTÇİ oxucu — mütaliəçi
QİRAƏT
QİRAƏTXANA

Digər lüğətlərdə