QOYUN CİLDİNƏ GİRMİŞ QURD

pis niyyətlərini xeyirxahlıq pərdəsi altında gizlədən qəddar, riyakar adam.

QOYNUNU AÇMAQ
QOYUNU QOYUN, KEÇİNİ KEÇİ AYAĞINDAN ASMAQ