RİYAKAR

sif. [ ər. riya və fars. …kar] İkiüzlü.
Lakin vətən və xalq düşməni olan riyakar xanlar xəyanət yolu ilə Nadirə mane olurlar. M.Arif.
Mirzə Mehdi riyakar bir əda ilə sözə başladı. A.Şaiq.

// İs. mənasında.
Mən hara, qaraya ağ demək hara? Mən ki düşmən idim riyakarlara. B.Vahabzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RİYAKAR RİYAKAR Dükan qonşuluğumuzda Hacı Məlik adlı riyakar bir sövdəgər vardı... (Çəmənzəminli); İKİÜZLÜ (dan
  • RİYAKAR ikiüzlü
  • RİYAKAR vicdansız — yalançı

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • RİYAKAR RİYAKAR – HƏYALI Ancaq ki, riyakar gözlərdən uzaq; Aparın, bir çayda basdırın məni! (R.Rza); Özünü həyalı bir gəlin kimi aparırdı (İ
RİYA
RİYAKARCASINA

Digər lüğətlərdə