SABUNSUZ

sif. Sabunu olmayan, sabun sürtülməmiş.
[Mahmud:] Qarnım sabunsuz araba çarxı səsi verir. Ə.Haqverdiyev.

SABUNOTU
SAC

Digər lüğətlərdə