SAHİR ƏRƏB

1. Sehrçi, sehrkar, cadugər.

2. Cəzb edən, məftun edən.

Canda bir sahirdi cahan içində,

Yanarsan alovda, sazan içində.

Bir baği-bağçada üryan içində

Əgər sağ qalsan, iftixar olar.

                              (“Sam şahzadə”)

SAĞRAQ
SAXA