SALINMAQ

Dağılmaq, düzülmək, yerləşdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SALINDIRMAQ
SALQUM-SALQUM

Digər lüğətlərdə