STÜARDÉSSA

[ ing. stewardess] Təyyarədə sərnişinlərinə xidmət edən qadın.
STUL
SU

Digər lüğətlərdə