SXEMATİ́K

sif. [ yun. ]
1. Sxem şəklində, sxem halında. Sxematik xəritələr.
2. Ümumi şəkildə, təfərrüatsız, çox sadə şəkildə, yığcam. Əsərin sxematik şərhi.
– Əsərdə Ağa Məhəmməd şah Qacarın cəllad, qatil və talançı sifəti sxematik şəkildə deyil, mürəkkəb bir xarakter kimi, kamil bədii xasiyyətnamə ilə canlandırılır. M.Arif.

SXEM
SXEMATİKLİK

Digər lüğətlərdə