TACDAR

is. [ fars. ] Padşah, hökmdar (adətən şahlara, padşahlara təntənəli müraciət zamanı işlədilən epitet).
Dedi Xubçöhr: – Ey şəhi-tacdar; Hüzurunda olsam gərək bəxtiyar! M.Ə.Sabir.
[Vəzir:] Çox sağ ol, şövkətli, şanlı tacdar! A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TACDAR tacdar bax padşah
TACCIQ
TACİK

Digər lüğətlərdə