URÓLOQ

[ yun. ] Urologiya mütəxəssisi; həkim.
UROLOJİ
URUQ

Digər lüğətlərdə