USTADLIQ

is. Məharət, bacarıq; bir işdə qazanılan şöhrət.
Qəribin ustadlığı ətrafa yayılmışdı. Aşıq Qərib”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • USTADLIQ sənətkarlıq — məharət — bacarıq
USTADANƏ
USTADNAMƏ

Digər lüğətlərdə