UTOPİ́K

sif. [ yun. ]
1. fəls. Utopiya (1-ci mənada) üzərində qurulmuş; qeyri-elmi, xəyali. Utopik sosializm.
2. Həyata keçə bilməyən, qeyri-real, xam xəyaldan başqa bir şey olmayan; xəyali. Lakin Elxanın zəif cəhətləri də vardır.
Onun gələcək cəmiyyət haqqındakı fikirləri xəyali və utopikdir. M.Arif.

UTİLYIĞAN
UTOPİ́ST

Digər lüğətlərdə