UVOLOGİYA

is. [ lat. ] Üzümün salxım və giləsinin struktur komponentləri haqqında elm.
UVERTÜRA
UY-UY

Digər lüğətlərdə