UZLAŞDIRILMAQ

məch. Uyğunlaşdırılmaq, uyğun bir hala gətirilmək, müvafiqləşdirilmək, uyuşdurulmaq, həmahəng edilmək.
UZLAŞDIRILMA
UZLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə