UZLAŞMA


1.Uzlaşmaq”dan f.is.
2. qram. Qrammatik əlaqənin elə formasıdır ki, burada qrammatik cəhətdən tabeedici ünsürlərin hər ikisi bir qrammatik kateqoriyada olur (uzlaşma dillərin çoxunda şəxs, kəmiyyət, cins kateqoriyalarında öz ifadəsini tapır).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UZLAŞMA uyğunlaşma — razılaşma — sözləşmə
UZLAŞDIRMAQ
UZLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə