VAXT-BİVAXT

bax vaxtlı-vaxtsız.
[Qulu:] …Bu nə ömürdür mən keçirdirəm, gecə-gündüz, vaxt-bivaxt, sərbaz kimi bu evlərin keşiyini çəkirəm… N.Vəzirov.

VAXT
VAXTA Kİ

Digər lüğətlərdə