VİDAD

sevgi, məhəbbət; dostluq.
VİCDAN
VİDADİ

Digər lüğətlərdə