XƏCCƏGÜLÜ

bax novruzgülü. Nərgizçiçəklilərin … əksəriyyəti bəzək bitkisidir.
Xarakter cinsləri: xədicəgülü, … aqavadır. M.Qasımov.

XƏCALƏTLİK
XƏCİL

Digər lüğətlərdə