XAÇLI

sif.
1. Xaç taxmış, xaçı olan. Xaçlı keşiş.
2. İs. mənasında, tar. Səlib müharibələri iştirakçısı.
XAÇLAMAQ
XAÇNİŞAN

Digər lüğətlərdə