XAM ƏLƏ SALMAQ

təcrübəsiz, bacarıqsız, qeyri-peşəkar adamın ixtiyarına vermək.

XAM ƏLƏ DÜŞMƏK
XAM XƏYAL