XEYİRXAHLIQ

is. Başqalarına xeyirxah münasibət; yaxşılığa çalışma; qayğıkeşlik, qeydkeşlik, yaxşılıq, kömək.
Bu sözü mən xeyirxahlıqdan ərz edirəm, qorxuram səni pul üstə o qədər əzələr ki, şişib dama dönəsən, pul ilə zarafat olmaz, canım, gözüm! N.Vəzirov.
[Xavər:] Bax, adam onun kimi olar.
Üzü, gözləri, danışığı, hamısı xeyirxahlıqla doludur. M.İbrahimov.
Vidadi ədalət və xeyirxahlıq mücəssəməsi kimi hər yerdə, xüsusən Vaqifin çətinliyə düşdüyü yerlərdə, görünür, öz köməyini, hətta canını belə onun yolunda müzayiqə etmir. M.Arif.

□ Xeyirxahlıq etmək (eləmək, göstərmək) – yaxşılıq etmək, kömək göstərmək, xeyrə çalışmaq.
Tənbələ, əyriyə xeyirxahlıq etmək yaxşı işləyənin belindən basmaqdır. M.İbrahimov.
[Afərin] adamlara həmişə xeyirxahlıq etməyi sevirdi. Q.İlkin.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XEYİRXAHLIQ XEYİRXAHLIQ Fikrimi soruşanda elə belə də dedim; Xeyirxahlıqdı vallah-billah mənim məqsədim (R.Rza); İLTİFAT Çağır özgələri, göstər iltifat; De: “Nə ə
  • XEYİRXAHLIQ alicənablıq — mərdlik — ləyaqətlilik
  • XEYİRXAHLIQ mülayimlik — yumşaqlıq — rəhmdillik — mərhəmət — iltifat
XEYİRXAHCASINA
XEYİRXƏBƏR

Digər lüğətlərdə