YÜKSƏK TUTMAQ

qədrini bilmək, yüksək qiymətləndirmək; ~ hörmətini saxlamaq (gözləmək), hörmət qoymaq, yüksəyə qaldırmaq.

YUVASI DİMDİYİNDƏDİR
YÜKSƏKDƏ DURMAQ