YAXŞI OLDU

bax: əcəb oldu.

YAXŞI BAXMAQ
YAXŞILIĞI DƏYMƏK