YELDƏYİRMANI İLƏ DÖYÜŞMƏK

əbəs yerə vaxt və enerji sərf etmək, mənasız, boş bir işlə məşğul olmaq.

YELÇƏKƏN YERİ OLMAQ
YELƏ SOVURMAQ