ZÜRİYYƏT ƏRƏB

Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dari-dünyada bu qızdan başqa züriyyəti olmamışdı. (“Qulun qaçmağı”)

ZÜLFÜQAR ƏRƏB
ZÜRRİYYƏT