ZAĞ FARS

1. Qara qarğa.

2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq.

Dastanda təşbeh kimi işlənmişdir.

Mən Qənbərəm dağ kimin,

Titrəyən yarpaq kimin,

Arzını bəzəyəni

Qara geysin zağ kimi.

                   (“Arzı-Qənbər”)

ZAĞ1 FARS
ZAĞA

Digər lüğətlərdə