ƏBRU FARS

Qaş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Eyvaz, məndən istədüyün,

Canmıdur, başmıdur, nədür?

Qurubsan əbrü-kamanı,

Bilməm savaşmıdür, nədür?

                     (Paris nüsxəsi, 10-cu məclis)

ƏBRU FARS
ƏCƏM

Digər lüğətlərdə