ABSƏT

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.
ABSALAT
ABTALIB