ADİF

şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən.
ADIVAR
ADİFƏ